do strony głównej
SZCZECIN - INFORMATOR
SZCZECIN - URZĘDY i INSTYTUCJE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ i SAMORZĄDOWE
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 4 - tel. (0~91) 434 24 13,
fax - (0-91) 433 02 50
Biuro Paszportowe
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 4 - tel. (0~91) 430 37 69
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 - tel. (0~91) 489 39 69
fax - (0-91) 489 39 68
Sejmik Województwa Zachodnipomorskiego
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1 - tel. (0~91) 430 37 80
fax - (0-91) 430 32 55
Urząd Stanu Cywilnego
70-455 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 - tel. (0~91) 422 19 49
USC. Fila - Dąbie
70-806Szczecin, ul. Gryfińska 4 - tel. (0~91) 460 12 56
USC. Filia - Sala Ślubów Pogodno
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 69a - tel. (0~91) 487 16 06
USC. Filia - Sala Ślubów Zamek Książąt Pomorskich
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 1 - tel. (0~91) 433 94 79
Sąd Rejonowy w Szczecinie
70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 42 - tel. (0~91) 448 00 02
Sąd Okręgowy w Szczecinie
70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 42 - tel. (0~91) 448 00 02
Okręgowy Sąd Lekarski
71-332 Szczecin, ul. Skłodowskiej Curie 11 - tel. (0~91) 487 48 98
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 28e - tel. (0~91) 422 65 23
Wojskowy Sąd Garnizonowy
70-965 Szczecin, ul. ks. Skargi 34 - tel/fax (0~91) 445 56 09
Naczelny Sąd Administracyjny. Ośrodek Zamiejscowy
70-513 Szczecin, ul. Małpolska 17 - tel. (0~91) 488 07 54
fax - (0-91) 488 07 52
Komornicy Rewiru I-VIII przy Sądzie Rejonowym
71-241 Szczecin, ul. Klonowica 1a
Komornik Rewiru I - tel. (0~91) 486 13 64, 486 13 65
Komornik Rewiru II - tel. (0~91) 487 75 51
Komornik Rewiru III - tel. (0~91) 464 60 41, fax - (0-91) 486 13 70
Komornik Rewiru IV - tel. (0~91) 484 22 13, fax. - (0~91) 484 22 28 Komornik Rewiru V - tel. (0~91) 487 71 92, 487 43 30
Komornik Rewiru VI - tel. (0~91) 487 70 48, fax - (0-91) 431 02 84
Komornik Rewiru VII - tel. (0~91) 487 71 72
Komornik Rewiru VIII - tel. (0~91) 487 73 62
Urząd Miejski w Szczecinie
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
Centralna Informacja Urzędu - tel. 0800 300 300
Dyżurny Techniczny Miasta - tel. 96 56
Straż Miejska - tel. 986
Prezydent Miasta - tel. (0~91) 422 53 32
Przewodniczący Rady Miasta - tel. (0~91) 422 00 89
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - tel. (0~91) 424 51 35
Powiatowy Inspektorat Nadz. Budowlanego - tel. (0~91) 424 55 78
Urząd Stanu Cywilnego - tel. (0~91) 422 19 49
Filia Urzędu Miejskiego
70-783 Szczecin, ul. Rydla 39/40 - tel. (0~91) 462 96 05, 462 84 73
Filia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów na Prawobrzeżu
70-783 Szczecin, ul. Rydla 39/40 - tel. (0~91) 464 18 75
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1 - tel. (0~91) 422 35 30, 424 51 82
Wojwódzki Urząd Pracy
71-420 Szczecin, św. Odrowąża 1 - tel. (0~91) 455 30 39, 422 23 27
fax - (0-91) 422 31 21
Powiatowy Urząd Pracy
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 39 - tel. (0~91) 425 49 00, 425 49 01
Urząd Kontroli Skarbowej
70-513 Szczecin, ul. Małopolska 44 - tel. (0~91) 431 91 00
fax - (0-91) 433 46 50
Izba Skarbowa
70-525 Szczecin, ul. Roosevelta 1/2 - tel. (0~91) 434 37 26
fax - (0-91) 480 36 00
Pierwszy Urząd Skarbowy
70-217 Szczecin, ul. Drzymały 5 - tel. (0~91) 480 75 00, 480 76 72
Drugi Urząd Skarbowy
71-412 Szczecin, ul. Felczaka 19 - tel. (0~91) 455 40 37
fax - (0-91) 455 44 05
Trzeci Urząd Skarbowy
70-783 Szczecin, ul. Rydla 65 - tel. (0~91) 464 43 16, 464 43 35
Izba Celna w Szczecinie
70-952 Szczecin, ul. Energetyków 55 - tel. 091 480 55 00 - sekretariat
091 480 55 12 / 13 - Informacja Celna
091 480 55 08 - Rzecznik Prasowy
0 800 198 880 Telefon zaufania
Urząd Celny w Szczecinie
70-606 Szczecin, ul. Hryniewieckiego 1 - tel (0~91) 440 65 00
Oddział Celny w Szczecinie
70-784 Szczecin, ul. Struga 61 - tel. (0~91) 469 75 00
Oddział Celny ,,Nabrzeże HUK" w Szczecinie
71-734 Szczecin, ul.Lipowa 17 - tel. 091 421 54 86
Miejsce Wyznaczone Stocznia Szczecińska Nowa
71-642 Szczecin, ul. Hutnicza 1
tel. 091 459 18 23 lub 091 459 26 16
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
70-603 Szczecin, ul. Bytomska 10 - tel. 091 430 89 15
Miejsce Wyznaczone Poczta Polska
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 20 A
tel. 091 434 37 83, fax - 091 434 37 83
Oddział Celny ,,Basen Górniczy" w Szczecinie
70-661 Szczecin, ul. Gdańska 24f - tel. 091 462 32 39
Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Glewice 1A, 72-100 Goleniów - tel. 091 481 74 18